Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Máy hàn Tiến Đạt

Mức giá: Sắp xếp:
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây nhôm) 2.737.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây nhôm) 3.364.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây đồng - 220V) 3.782.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 6.708.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây đồng - 220V) 5.036.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây nhôm) 5.141.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây nhôm) 4.618.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V) 6.186.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 380V) 7.022.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V) 7.858.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 8.171.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 380V) 8.694.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 10.157.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 380V) 10.261.900 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 500A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 500A(Dây đồng - 380V) 10.993.400 VNĐ Mua ngay
160A
Máy hàn tiến đạt 160A( Dây nhôm)
Công suất : 160A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 200A( Dây nhôm)
Công suất : 200A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
160A
Máy hàn tiến đạt 160A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 160A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn :Đồng
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 200A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 200A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây nhôm)
Công suất : 300A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra DC - Inox, AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây nhôm)
Công suất : 250A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra DC - Inox, AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
D...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt, DC: Inox
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (l...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
400A
Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 400A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
400A
Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 400A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
500A
Máy hàn tiến đạt 500A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 500A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  3  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 32 sản phẩm)

Bán Máy hàn và vật liệu hàn giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 097.536.8581
Đóng góp ý kiến
Vũ Quyên
 Bấm vào đây để chat với bộ phận CSKH.
 1900.555.558
 0912.355.428
Tiền tệ
QR Code
may han tien dat c1441
Bản đồ Showroom
Showroom Quang Minh mienbac
Trụ sở Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 04.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3938 1498 - Hotline: 097.536.8581
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm
[ X ]
callnow: 1900.555.558

Siêu thị máy văn phòng - Copyright © 2013 by Quang Minh Corp. All rights reserved.