Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Két sắt Hanmi

Mức giá: Sắp xếp:
Két sắt HANMI HS-30
Két sắt HANMI HS-30 7.020.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-45
Két sắt HANMI HS-45 10.530.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-35
Két sắt HANMI HS-35 8.190.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-38
Két sắt HANMI HS-38 9.360.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-49
Két sắt HANMI HS-49 11.700.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-52
-7%
Két sắt HANMI HS-52 7.488.000 VNĐ
6.949.800 VNĐ
Mua ngay
Két sắt HANMI HS-75
Két sắt HANMI HS-75 16.380.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-86
Két sắt HANMI HS-86 18.720.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HJ-1000
Két sắt HANMI HJ-1000 49.140.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-100
Két sắt HANMI HS-100 21.060.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HD-860
Két sắt HANMI HD-860 46.800.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HD-1000
Két sắt HANMI HD-1000 49.140.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-120
Két sắt HANMI HS-120 23.400.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HS-140
Két sắt HANMI HS-140 25.740.000 VNĐ Mua ngay
Két sắt HANMI HD-1200
Két sắt HANMI HD-1200 51.480.000 VNĐ Mua ngay
HANMI HS-30
KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 30C ( 32 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiển thị
Tên sản phẩm
KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 30C ( 40 kgs )

Kích thước
...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-45
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 45 C ( 40 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiển thị
Tên sản phẩm
KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 45 C ( 40 kgs )

Kích thước
...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-35
KÉT SẮT ĐIỆN TỬ  - MODEL : HS – 35E ( 45 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT ĐIỆN TỬ  - MODEL : HS – 35E ( 45 kgs )
Kích thước    Outside    H 350 mm x W 430 mm x D 370 mm
Inside    H 245 mm x W 345 mm x D 210 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    45 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Điện Tử...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-38
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 38C ( 55 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 38C ( 55 kgs )
Kích thước    Outside    H 380 mm x W 470 mm x D 400 mm
Inside    H 250 mm x W 365 mm x D 250 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    55 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ, Đổi Mã...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-49
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 49C ( 55 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 49C ( 55 kgs )
Kích thước    Outside    H 490 mm x W 360 mm x D 400 mm
Inside    H 360 mm x W 255 mm x D 250 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    55 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ, Đổi Mã...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-52
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 52C ( 90 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 52C ( 90 kgs )
Kích thước    Outside    H 520 mm x W 430 mm x D 520 mm
Inside    H 390 mm x W 320 mm x D 320 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    90 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ,...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-75
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 75 C ( 140 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 75 C ( 140 kgs )
Kích thước    Outside    H 750 mm x W 500 mm x D 540 mm
Inside    H 535 mm x W 360 mm x D 320 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    140 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ, Đ...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-86
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 86 C ( 180 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS – 86 C ( 180 kgs )
Kích thước    Outside    H 860 mm x W 580 mm x D 545 mm
Inside    H 645 mm x W 440 mm x D 330 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    180 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ, Đ...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HJ-1000
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HJ – 1000 C ( 120 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HJ – 1000C ( 120 kgs )
Kích thước    Outside    H 500 mm x W 1000 mm x D 535 mm
Inside    H 400 mm x W 925 mm x D 380 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    120 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm,...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-100
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 100 C ( 210 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS –100 C ( 210 kgs )
Kích thước    Outside    H 1000 mm x W 580 mm x D 545 mm
Inside    H 790 mm x W 440 mm x D 330 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    210 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, K...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HD-860
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HD – 860 C ( 210 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HD – 860C ( 210 kgs )
Kích thước    Outside    H 860 mm x W 580 mm x D 545 mm
Inside    H 645 mm x W 440 mm x D 330 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    210 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ, ...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HD-1000
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HD – 1000 C ( 240 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HD – 1000C ( 240 kgs )
Kích thước    Outside    H 1000 mm x W 580 mm x D 545 mm
Inside    H 790 mm x W 440 mm x D 330 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    240 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm,...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-120
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 120 C ( 280 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS –120 C ( 280 kgs )
Kích thước    Outside    H 1200 mm x W 650 mm x D 625 mm
Inside    H 975 mm x W 500 mm x D 380 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    280 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ,...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HS-140
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HS – 140 C ( 380 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HS –140 C ( 380 kgs )
Kích thước    Outside    H 1400 mm x W 750 mm x D 680 mm
Inside    H 1177 mm x W 600 mm x D 450 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    380 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa Cơ...
Bấm để xem chi tiết.
HANMI HD-1200
KÉT SẮT CƠ ĐỔI MÃ - MODEL : HD – 1200 C ( 310 kgs )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị    Tên sản phẩm    KÉT SẮT CƠ ĐỔI Mà - MODEL : HD – 1200C ( 310 kgs )
Kích thước    Outside    H 1200 mm x W 650 mm x D 625 mm
Inside    H 975 mm x W 500 mm x D 380 mm
Đặc điểm    Trọng lượng    310 kgs
Made in    Hàn Quốc
Điểm nổi bật    Chống Trộm, Khóa C...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 19 sản phẩm)

Bán Két sắt giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm