Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Từ điển điện tửKim từ điển
Kim từ điển
Tân từ điển
Tân từ điển

Sản phẩm Từ điển điện tử mới trong Tháng Bảy

TĐ DỊCH CÂU GD-5200M
TĐ DỊCH CÂU GD-5200M
8.938.800 VNĐ
7.254.000 VNĐ
Kim từ điển ED 62
Kim từ điển ED 62
7.043.400 VNĐ
3.486.600 VNĐ
Kim từ điển EV 27
Kim từ điển EV 27
7.043.400 VNĐ
Kim từ điển EV41
Kim từ điển EV41
7.043.400 VNĐ
3.182.400 VNĐ
Kim từ điển EV-42
Kim từ điển EV-42
7.043.400 VNĐ
3.252.600 VNĐ
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa-Nhật-Hàn GD-7000M
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa-Nhật-Hàn GD-7000M
7.043.400 VNĐ
Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-3000
Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-3000
7.043.400 VNĐ
4.726.800 VNĐ
Kim từ điển Anh-Việt-Anh GD-335
Kim từ điển Anh-Việt-Anh GD-335
7.043.400 VNĐ
4.446.000 VNĐ
Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-358V
Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-358V
7.043.400 VNĐ
4.446.000 VNĐ
GD-5200M
Ngôn ngữ
• Từ điển du lịch
• Tiếng Anh Thương Mại
• Tiếng Anh (Phổ thông)
• Tiếng Anh (Sơ cấp)
• Tiếng Anh (TOEIC)
• Trong cuộc sống sinh hoạt
• Các lĩnh vực khác
• T...
ED 62
1. Từ điển :
-   4 Bộ từ điển chính :
*       Anh-Việt
*       Việt-Anh
*       Anh-Anh
*       Việt-Việt
-    9 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch.
-   22 chuyên mục trong từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài Chính, Pháp luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập :
-   Đàm thoại 13 ngôn ngữ: Anh, Việt, Phổ Thông, Quảng Đông, Pháp, Ý, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hàn, ...
EV 27
1. Từ điển :
-   2 Bộ từ điển chính :
*           Anh-Việt
*           Việt-Anh
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán học, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Xã hội, Tổ chức, Tài chính, Luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập:
-   Đàm thoại 7 ngôn ngữ : Anh, Việt, Pháp, Phổ Thông, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan.
-   Trắc nghiệm ôn tập.
-   Bài thi nhập tịch Mỹ mới nhất.( Phát âm Anh - Việt)
-   Bài thi móng tay.(Nail)
-   Công thức toán học.
-   Phát âm giọng người thật theo tiêu chuẩn ...
EV41
1. Từ điển :
-   3 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm Anh-Việt)
o Đồng nghĩa.
o Đồng âm.
o Trái nghĩa.
o Số nhiều.
o Từ dẫn xuất.
o Ví dụ.
o Từ nhầm lẫn.
o Động từ.
* Việt - Anh (Phát âm Anh-Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
-   9 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch.
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội.
-  ...
EV-42
1. Từ điển :

-   3 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm Anh-Việt)
o Đồng nghĩa.
o Đồng âm.
o Trái nghĩa.
o Số nhiều.
o Từ dẫn xuất.
o Ví dụ.
o Từ nhầm lẫn.
o Động từ.
* Việt - Anh (Phát âm Anh-Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
-   10 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch, Vật lý.
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quâ...
GD-7000M
1. Từ điển :

-   18 Bộ từ điển chính
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
o Từ đồng nghĩa.
o Thành ngữ.
o Ví dụ.
o Âm tiết
* Việt - Anh (Phát âm Việt - Anh )
* Hoa - Việt (Phát âm Hoa - Việt )
* Việt - Hoa (Phát âm Việt - Hoa )
* Hoa - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & nét chữ )
* Hoa - Anh (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & Anh )
* Anh - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & Anh )
o Từ đồng nghĩa.
o Từ trái nghĩa.
o Từ đồng âm.
o Từ phái sinh.
o Số nhiều.
o Chia động từ....
GD-3000
1. Từ điển :
-   8 Bộ từ điển chính:
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
* Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Việt - Việt (Phát âm Việt)
* Anh - Hoa (Phát âm Anh - Quảng Đông, Phổ Thông)
* Hoa - Việt (Phát âm Việt - Phổ Thông, minh họa nét chữ)
* Việt - Hoa (Phát âm Việt - Phổ Thông)
* Hoa - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông, minh họa nét chữ)
-   Từ điển 10 ngôn ngữ: Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Hoa, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Đức.(Phát âm 10 ngôn ngữ)
-   Từ điển hình ảnh. (Phát âm Anh)
* Kết cấu : Thể thao , Cơ th...
GD-335
1. Từ điển:
-   4 Bộ từ điển chính :
*      Anh-Việt (Bùi Phụng)
*      Việt-Anh (Bùi Phụng)
*      Anh-Anh
*      Việt-Việt
-   11 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch, Vật lý, Thẩm Mỹ.
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán học, Thương mại, Công nghiệp, Tôn giáo, Xã hội, Tổ chức, Tài chính, Luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
-   Từ điển nhóm động từ.
2. Học tập :
-  ...
GD-358V
Thông số kỹ thuật
1.Từ điển :
-   7 bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
o Đồng nghĩa.
o Trái nghĩa.
o Đồng âm.
o Số nhiều.
o Liên tiếp.
o Ví dụ.
o Từ nhầm lẫn.
o Động từ.
o Tra chéo.
* Việt Anh (Phát âm Anh - Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Hoa - Việt (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông, Việt)
* Việt - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông, Việt)
* Hoa - Anh (Phát âm Anh, Phổ Thông, Quảng Đông)
* Anh - Hoa (Phát âm Anh, Phổ Thông, Quảng Đông)
o Đồng nghĩa
o Trái nghĩa
o Đồng âm
o Số nhiề...
Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm