Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Kim từ điển

Mức giá: Sắp xếp:
TĐ DỊCH CÂU GD-5200M
-19%
TĐ DỊCH CÂU GD-5200M 8.938.800 VNĐ
7.254.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển GD5100M
Kim từ điển GD5100M 6.575.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Hoa-Việt CV-28
Kim từ điển Hoa-Việt CV-28 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt EV-26
Kim từ điển Anh-Việt EV-26 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-39
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-39 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-40
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-40 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-59
-50%
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-59 7.043.400 VNĐ
3.510.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa EV-81C
-50%
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa EV-81C 7.043.400 VNĐ
3.510.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa-Nhật-Hàn GD-7000M
Kim từ điển Anh-Viet-Hoa-Nhật-Hàn GD-7000M 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt-Anh, nhạc Mp3 ED-63
-50%
Kim từ điển Anh-Việt-Anh, nhạc Mp3 ED-63 7.043.400 VNĐ
3.510.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển GD-6100M
Kim từ điển GD-6100M 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt-Pháp EV-61F
-12%
Kim từ điển Anh-Việt-Pháp EV-61F 4.001.400 VNĐ
3.510.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển GD-6000V
-2%
Kim từ điển GD-6000V 6.458.400 VNĐ
6.318.000 VNĐ
Mua ngay
Kim từ điển Anh-Việt -Nhật ED-91J
Kim từ điển Anh-Việt -Nhật ED-91J 7.043.400 VNĐ Mua ngay
Kim từ điển GD-3200M
-20%
Kim từ điển GD-3200M 7.043.400 VNĐ
5.616.000 VNĐ
Mua ngay
GD-5200M
Ngôn ngữ
• Từ điển du lịch
• Tiếng Anh Thương Mại
• Tiếng Anh (Phổ thông)
• Tiếng Anh (Sơ cấp)
• Tiếng Anh (TOEIC)
• Trong cuộc sống sinh hoạt
• Các lĩnh vực khác
• T...
Bấm để xem chi tiết.
GD5100M
1. Từ điển
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) (Bùi phụng)
* Việt - Anh (Phát âm Việt - Anh )(Bùi Phụng)
* Anh - Anh (Oxford) (Phát âm Anh )
* Anh - Nga (Phát âm Anh )
* Pháp - Việt (Phát âm Pháp - Việt )
* Việt - Pháp (Phát âm Pháp - Việt )
* Nga - Việt (Phát âm Nga - Việt )
* Việt - Nga (Phát...
Bấm để xem chi tiết.
CV-28
Kim từ điển Hoa - Việt CV-28
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Từ điển :
-   2 Bộ từ điển chính :
*      Hoa-Việt
*      Việt-Hoa
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán học, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Xã hội, Tổ chức, Tài chính, Luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập:
-   Đàm thoại 2 ngôn ngữ : Hoa, Việt.
-   Trắc nghiệm ôn tập.
-   Công thức toán học.
-   Phát âm tiếng Anh theo hệ thống phát âm L&H Quanlity Speech System của Mỹ.
3. Giải trí :
-   Trò ...
Bấm để xem chi tiết.
EV-26
Kim từ điển Anh-Việt EV-26
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Từ điển :
-   2 Bộ từ điển chính :
*      Anh-Việt
*      Việt-Anh
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán học, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Xã hội, Tổ chức, Tài chính, Luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập:
-   Đàm thoại 7 ngôn ngữ : Anh, Việt, Pháp, Phổ Thông, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan.
-   Trắc nghiệm ôn tập.
-   Bài thi ...
Bấm để xem chi tiết.
EV-39
Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-39
Thông số kỹ thuật chính
1. Từ điển :
-   3 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt
* Việt - Anh
* Anh - Anh
-   9 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch.
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đ...
Bấm để xem chi tiết.
EV-40
Thông số kỹ thuật chính:
1. Từ điển :
-   3 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt
* Việt - Anh
* Anh - Anh
-   9 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch.
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
-   Phát âm Anh - Việt.
2. Học tập :
-   Đàm thoại 5 ngôn ngữ: Anh, Việt, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha.
-   Đàm thoại n...
Bấm để xem chi tiết.
EV-59
Thông số kỹ thuật:
1. Từ điển :
-   4  Bộ từ điển chính :

*      Anh-Việt
*      Việt-Anh
*      Anh-Anh
*      Việt-Việt
-   10 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính , Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý.
-   22 chuyên mục trong từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghệp, Tôn giáo,  Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập :
-   Đàm thoại phát âm 10 ngôn ngữ : Việt, Pháp, Ph...
Bấm để xem chi tiết.
EV-81C
Thông số kỹ thuật :
1. Từ điển :
-   9 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm tiếng Anh & Việt)
* Việt - Anh (Phát âm tiếng Anh & Việt)
* Hoa - Việt
* Việt - Hoa
* Hoa - Anh
* Anh - Hoa
* Anh - Anh (Phát âm tiếng Anh)
* Việt - Việt (Phát âm tiếng Việt)
* Từ điển nhóm động từ. (Phát âm tiếng Anh)
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội. (Phát âm tiếng Anh)
-   10 Bộ...
Bấm để xem chi tiết.
GD-7000M
1. Từ điển :

-   18 Bộ từ điển chính
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
o Từ đồng nghĩa.
o Thành ngữ.
o Ví dụ.
o Âm tiết
* Việt - Anh (Phát âm Việt - Anh )
* Hoa - Việt (Phát âm Hoa - Việt )
* Việt - Hoa (Phát âm Việt - Hoa )
* Hoa - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & nét chữ )
* Hoa - Anh (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & Anh )
* Anh - Hoa (Phát âm Phổ Thông, Quảng Đông & Anh )
o Từ đồng nghĩa.
o Từ trái nghĩa.
o Từ đồng âm.
o Từ phái sinh.
o Số nhiều.
o Chia động từ....
Bấm để xem chi tiết.
ED-63
Thông số kỹ thuật
1. Từ điển :
-   4 Bộ từ điển chính :
*      Anh-Việt
*       Việt-Anh
*       Anh-Anh
*       Việt-Việt
-   11 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý, Thẩm mỹ.
-   22 chuyên mục trong từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài Chính, Pháp luật, Quân đội.
-   Từ điển tự biên.
2. Học tập :
-   Đàm thoại 13 ngôn ngữ: Anh, Việt, Phổ Thông,...
Bấm để xem chi tiết.
GD-6100M
1. Từ điển :
-   18 bộ từ điển chính:
* Anh - Việt (Bùi Phụng)
* Việt - Anh (Bùi Phụng)
* Nhật - Việt (Econtech)
* Việt - Nhật (Econtech)
* Hàn - Việt (Lý Kính Hiền)
* Việt - Hàn (Lý Kính Hiền)
* Việt - Việt (GS Hoàng Phê-Viện Ngôn Ngữ Học)
* Việt - Việt
* Hoa - Việt
* Việt - Hoa
* Anh - Anh
* Hoa - Hoa
* Anh - Hoa
* Hoa - Anh
* Anh - Nga
* Minh Hoạ
* Hoạt Hoạ
* Từ Điển Nhóm Động Từ.
-   Từ điển 12 ngôn ngữ : Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Hoa (Phổ thông & Qu...
Bấm để xem chi tiết.
EV-61F
Thông số kỹ thuật :
1. Từ điển :
-   7 Bộ từ điển chính:
* Anh - Việt
* Việt - Anh
* Pháp - Việt
* Việt - Pháp
* Việt - Việt
* Anh - Anh
* Từ điển nhóm động từ (Phát âm tiếng Anh)
-   10 bộ từ điển chuyên nghiệp : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý. (Phát âm Anh - Việt)
-   22 bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực Vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội. (Phát âm Anh - Việt)...
Bấm để xem chi tiết.
GD-6000V
1. Từ điển :
-   10 bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt)
* Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Hoa - Anh (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông)
* Anh - Hoa (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông)
* Hoa - Việt (Phát âm Hoa - Việt)
* Việt - Hoa (Phát âm Hoa - Việt)
* Việt - Việt (Phát âm Việt)
* Từ điển minh họa. (Phát âm Anh - Việt)
* Từ điển hoạt họa. (Phát âm Anh - Việt)
-   Từ điển 12 ngôn ngữ : Anh, Việ...
Bấm để xem chi tiết.
ED-91J
1. Từ điển :
-   6 Bộ từ điển chính :
* Anh - Việt (Phát âm Anh & Việt)
* Việt - Anh (Phát âm Anh & Việt)
* Anh - Anh (Phát âm Anh)
* Việt - Việt (Phát âm Việt)
* Nhật - Việt (Phát âm Nhật & Việt)
* Việt - Nhật (Phát âm Việt)
-   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Tiêu khiển, Con người, Động vật, Thực vật, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán, Thương nghiệp, Công nghiệp, Tôn giáo, Sinh hoạt XH, Tổ chức, Tài chính, Pháp luật, Quân đội.(Phát âm Anh - Việt)
-   11 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính , Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật l...
Bấm để xem chi tiết.
GD-3200M
1. Từ điển :
-   18 Bộ từ điển chính :
* Anh-Việt
* Việt-Anh
* Hoa-Việt
* Việt-Hoa
* Nhật-Việt (Econtech)
* Việt-Nhật (Econtech)
* Hàn-Việt (Lý Kính Hiền)
* Việt-Hàn (Lý Kính Hiền)
* Việt-Việt (GS Hoàng Phê-Viện Ngôn Ngữ Học)
* Việt-Việt
* Anh-Anh
* Hoa-Hoa
* Anh-Hoa
* Hoa-Anh
* Anh-Nga
* Minh Hoạ
* Hoạt Hoạ
* Từ Điển Nhóm Động Từ.
-   Từ điển 12 ngôn ngữ: Anh, Việt, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Phổ Thông, Quảng Đông, Hà Lan, Malaysia.
-   11 bộ từ điển chuyên nghiệp: Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện ...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 28 sản phẩm)

Bán Từ điển điện tử giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm