Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Màn hình chuông cửa Samsung

Mức giá: Sắp xếp:
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XA/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XA/EN 7.558.200 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XB/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XB/EN 7.558.200 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XM/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3207XM/EN 5.031.000 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3005WA/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3005WA/EN 7.137.000 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3006XM/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3006XM/EN 5.241.600 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3006XMW/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3006XMW/EN 5.241.600 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305XM/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305XM/EN 5.873.400 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305XMW/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305XMW/EN 5.873.400 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305WM/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305WM/EN 2.925.000 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305WMK/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-3305WMK/EN 2.925.000 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XA/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XA/EN 7.558.200 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XB/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XB/EN 7.558.200 VNĐ Mua ngay
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XM/EN
Màn hình chuông cửa Samsung SHT-6805XM/EN 5.031.000 VNĐ Mua ngay
Camera chuông cửa Samsung SHT-CP610/EN
Camera chuông cửa Samsung SHT-CP610/EN 2.527.200 VNĐ Mua ngay
Camera chuông cửa Samsung SHT-CW610E/EN
Camera chuông cửa Samsung SHT-CW610E/EN 1.404.000 VNĐ Mua ngay
SHT-3207XA/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3207XA/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình và 1 camera chuông cửa (SHT-CN510)
- Màn hình màu 7'', kèm chuông cửa camera bằng kim loại,
- Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 1 năm
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3207XB/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3207XB/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình và 1 camera chuông cửa (SHT-CP610)
- Màn hình màu 7'', kèm chuông cửa camera bằng kim loại,
- Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3207XM/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3207XM/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 7'',
- Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3005WA/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3005WA/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình và 1 camera chuông cửa (SHT-CN510 )
- Màn hình màu 5'', kèm chuông cửa camera bằng kim loại,
- Mở rộng 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3006XM/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3006XM/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 6'',
- Mở rộng 3 màn hình, 1 tai nghe audio và 1 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
 
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3006XMW/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3006XMW/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 6'',
- Mở rộng 3 màn hình, 1 interphone và 1 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3305XM/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3305XM/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 4.3'',
- Mở rộng 3 màn hình, 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3305XMW/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3305XMW/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 4.3'',
- Mở rộng 3 màn hình, 1 interphone và 2 chuông cửa camera,


- Dùng cáp 4 ruột.
Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
 
 
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3305WM/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3305WM/EN
- 1 Bộ gồm : 1 màn hình
- Màn hình màu 4.3'',
- Mở rộng 2 màn hình, 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-3305WMK/EN
Bộ Video Doorphone SHT-3305WMK/EN
- 1 Bộ gồm : 1 màn hình
- Màn hình màu 4.3'',
- Mở rộng 2 màn hình, 1 interphone và 2 chuông cửa camera,
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-6805XA/EN
Bộ Video Doorphone SHT-6805XA/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình và 1 camera
- Màn hình màu 5'',
- Mở rộng 2 camera (SHT-CN510/EN),
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-6805XB/EN
Bộ Video Doorphone SHT-6805XB/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình và 1 camera
- Màn hình màu 5'',
- Mở rộng 2 camera (SHT-CP610/EN),
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-6805XM/EN
Bộ Video Doorphone SHT-6805XM/EN
- 1 Bộ gồm: 1 màn hình
- Màn hình màu 5'',
- Mở rộng 2 camera (SHT-CP610/EN hoặc SHT-CN510),
- Dùng cáp 4 ruột.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-CP610/EN
Camera SHT-CP610/EN
- 1 Bộ gồm : 1 camera
- Camera chuông cửa CCD màu 1/3'' có chế dộ quan sát ban đêm,
- Vỏ bọc camera được làm bằng kim loại, loại gắn chìm.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.
SHT-CW610E/EN
Camera SHT-CW610E/EN
- 1 Bộ gồm : 1 camera
- Camera chuông cửa CMOS màu 1/3'' có chế dộ quan sát ban đêm,
- Vỏ bọc camera được làm bằng kim loại, loại gắn chìm.


Bảo hành 12 Tháng
Hỗ trợ miễn phí: Giao hàng và bảo hành tại nơi sử dụng (Hà Nội, HCM,)
Hotline Hà Nội: (04)36425555        Hotline HCM: (08) 39381498
...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 19 sản phẩm)

Bán Chuông cửa có hình, tiếng giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm