Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Máy in Nec

Mức giá: Sắp xếp:
Máy in Nec MultiWriter 1150 PR-L1150
Máy in Nec MultiWriter 1150 PR-L1150 8.658.000 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 1200
Máy in Nec MultiWriter 1200 8.915.400 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 5200
Máy in Nec MultiWriter 5200 5.382.000 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 1700C
Máy in Nec MultiWriter 1700C 5.896.800 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2130
Máy in Nec MultiWriter 2130 6.575.400 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 1500N
Máy in Nec MultiWriter 1500N 5.873.400 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 8200
Máy in Nec MultiWriter 8200 7.488.000 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2360N
Máy in Nec MultiWriter 2360N 9.149.400 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 8200N
Máy in Nec MultiWriter 8200N 5.335.200 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2360
Máy in Nec MultiWriter 2360 6.622.200 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2830N
Máy in Nec MultiWriter 2830N 5.101.200 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2860N
Máy in Nec MultiWriter 2860N 7.254.000 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 3300N
Máy in Nec MultiWriter 3300N 5.288.400 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 2150
Máy in Nec MultiWriter 2150 7.488.000 VNĐ Mua ngay
Máy in Nec MultiWriter 8400N
Máy in Nec MultiWriter 8400N 7.698.600 VNĐ Mua ngay
Nec MultiWriter 1150 PR-L1150
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A4
Độ phân giải: 2400x600dpi
Mực in: - / Interface: USB, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 20tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 257tờ
Tốc độ in mầu (Tờ...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 1200
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A4
Độ phân giải: 600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, LAN, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 18tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): ...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 5200
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 1200x1200dpi
Mực in: Khay mực / Interface: USB, LAN, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 24tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 300tờ
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 40tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 1700C
Loại máy in: Laser màu
Cỡ giấy: A4
Độ phân giải: 600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, IEEE1394, LAN, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 25tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 200tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút): 5tờ
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 75tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec Printer MultiWriter 2130
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 300x600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 18tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 250tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 1500N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, IEEE1394, LAN, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 24tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 500tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 8200
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, IEEE1394, LAN, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 24tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 500tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 2360N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 1200x1200dpi
Mực in: - / Interface: USB, IEEE1394, LAN, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 21tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 253tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút): - /
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 8200N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A4 / Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: USB2.0, IEEE1394, LAN, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 24tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 500tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 2360
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 1200x1200dpi
Mực in: - / Interface: USB, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 21tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 250tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút): 30tờ
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ):
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 2830N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: USB, IEEE1394, LAN, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 28tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 253tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: Copy, Scan, In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 2860N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: USB, IEEE1394, LAN, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 28tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 253tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng: Copy, Scan, In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 3300N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3  Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: Khay mực   Interface: USB, IEEE1394, LAN, Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 31tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 750tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 290tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 2150
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 600x600dpi
Mực in: - / Interface: Cereal
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 17tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 250tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 30tờ
Chức năng in 2 mặt
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng




 
...
Bấm để xem chi tiết.
Nec MultiWriter 8400N
Loại máy in: Laser đen trắng
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 1200x1200dpi
Mực in: - / Interface: USB, IEEE1394, LAN, Cereal, Parallel
Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 35tờ
Khay đựng giấy thường (Tờ): 400tờ
Tốc độ in mầu (Tờ/phút):
Khay đựng giấy cỡ nhỏ (Tờ): 150tờ
Chức năng: In 2 mặt, In tràn lề, In trực tiếp, In Network
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : 12 tháng
 
...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 21 sản phẩm)

Bán Máy in giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm