Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Bộ lưu điện Eaton

Mức giá: Sắp xếp:
Bộ lưu điện Eaton ENV1000H
-13%
Bộ lưu điện Eaton ENV1000H 2.808.000 VNĐ
2.457.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton ENV600H
Bộ lưu điện Eaton ENV600H 1.614.600 VNĐ Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton ENV2000H
-3%
Bộ lưu điện Eaton ENV2000H 4.258.800 VNĐ
4.141.800 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX2000H
-2%
Bộ lưu điện Eaton EDX2000H 14.508.000 VNĐ
14.157.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX3000H
-3%
Bộ lưu điện Eaton EDX3000H 18.766.800 VNĐ
18.252.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX6000H
Bộ lưu điện Eaton EDX6000H 35.544.600 VNĐ Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX10KH
-2%
Bộ lưu điện Eaton EDX10KH 56.160.000 VNĐ
55.130.400 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL
-1%
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL 37.791.000 VNĐ
37.440.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL31 57.938.400 VNĐ Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX15KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX15KHXL31 131.484.600 VNĐ Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX20KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX20KHXL31 Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX20K4E
Bộ lưu điện Eaton EDX20K4E 191.880.000 VNĐ
191.178.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện Eaton EDX1000H
-9%
Bộ lưu điện Eaton EDX1000H 8.892.000 VNĐ
8.096.400 VNĐ
Mua ngay
ENV1000H
Bộ lưu điện Eaton ENV1000H
Công nghệ:
Line Interactive with Automatic Voltage Regulation. (AVR)
có chức năng cân bằng điện áp ( tích hợp sẵn ổn áp trong UPS)
Điện áp vào:220/230/240VAC170-280VA( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị)
Điện áp ra:220/230/240VAC  +/-10%,   Tần số : 50/60Hz, auto-detection +/-1Hz
Output Waveform: Modified Sinewave...
Bấm để xem chi tiết.
ENV600H
Bộ lưu điện Eaton ENV600H
Công nghệ:
Line Interactive with Automatic Voltage Regulation. (AVR)
có chức năng cân bằng điện áp ( tích hợp sẵn ổn áp trong UPS)
Điện áp vào:220/230/240VAC170-280VA( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị)
Điện áp ra:220/230/240VAC  +/-10%,   Tần số : 50/60Hz, auto-detection +/-1Hz
Output Waveform: Modified Sinewave...
Bấm để xem chi tiết.
ENV2000H
Bộ lưu điện Eaton ENV2000H
Công nghệ:
Line Interactive with Automatic Voltage Regulation. (AVR)
có chức năng cân bằng điện áp ( tích hợp sẵn ổn áp trong UPS)
Điện áp vào:166-280VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị)
Điện áp ra:220/230/240VAC  +/-10%,   Tần số : 50/60Hz, auto-detection +/-1Hz
Output Waveform: Modified Sinewave
...
Bấm để xem chi tiết.
EDX2000H
Bộ lưu điện Eaton EDX2000H
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks incl...
Bấm để xem chi tiết.
EDX3000H
Bộ lưu điện Eaton EDX3000H
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks incl...
Bấm để xem chi tiết.
EDX6000H
Bộ lưu điện Eaton EDX6000H
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks incl...
Bấm để xem chi tiết.
EDX10KH
Bộ lưu điện Eaton EDX10KH
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks inclu...
Bấm để xem chi tiết.
EDX10KHXL
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks inc...
Bấm để xem chi tiết.
EDX10KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX10KHXL31
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 380V/220V, 20%-/52% ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:sử dụng dây điện đấu nối với công suất tương ứng tải ra
Đường bảo vệ: input...
Bấm để xem chi tiết.
EDX15KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX15KHXL31
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 380V/220V, 20%-/52% ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:sử dụng dây điện đấu nối với công suất tương ứng tải ra
Đường bảo vệ: input...
Bấm để xem chi tiết.
EDX20KHXL31
Bộ lưu điện Eaton EDX20KHXL31
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 380V/220V, 20%-/52% ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:sử dụng dây điện đấu nối với công suất tương ứng tải ra
Đường bảo vệ: input...
Bấm để xem chi tiết.
EDX20K4E
Bộ lưu điện Eaton EDX20K4E
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 380V/220V, 20%-/52% ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
Quá tải:Ở mức quá tải 125% lưu điện 10phút; Ở mức quá tải 150% lưu điện 01phút
Hiệu ...
Bấm để xem chi tiết.
EDX1000H
Bộ lưu điện Eaton EDX1000H
Công nghệ:On line Double Conversion IGBT with Micro-controler
Điện áp vào: 220V, 122-300VA ( dải điện áp rộng với chức năng AVR giúp cân bằng điện áp chuẩn cho thiết bị, và giúp tăng tuổi thọ của Accu, tương thích với các máy phát điện yêu cầu công suất thấp)
Điện áp ra:220V,   Tần số : 50/60Hz, auto-sensing
ổ cắm:4 ổ cắm đầu ra và 1 ổ cắm đầu vào nguồn điện
Đường bảo vệ: input/output jacks incl...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  Hiển thị 1 tới 13 (trên tổng 13 sản phẩm)

Bán Bộ lưu điện giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm