Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Bộ lưu điện Hyundai

Mức giá: Sắp xếp:
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1200VA
-13%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1200VA 2.808.000 VNĐ
2.433.600 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600VA (420W)
-13%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600VA (420W) 1.287.000 VNĐ
1.123.200 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)
-3%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K1 (7Kw) 70.200.000 VNĐ
67.860.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)
-5%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw) 49.140.000 VNĐ
46.800.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)
-1%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw) 39.171.600 VNĐ
38.844.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3K1 (2100W)
-1%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3K1 (2100W) 17.784.000 VNĐ
17.550.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-2K1 (1400W)
-2%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-2K1 (1400W) 14.040.000 VNĐ
13.806.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1K1 (700W)
-10%
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1K1 (700W) 7.792.200 VNĐ
7.020.000 VNĐ
Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600H (480W)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600H (480W) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600H (480W)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600H (480W) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-800H (640W)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-800H (640W) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1400H (1120W)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1400H (1120W) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HD-2500H (2Kw)
Bộ lưu điện UPS HYUNDAI HD-2500H (2Kw) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3000H (2,4Kw)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3000H (2,4Kw) Liên hệ Mua ngay
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)
Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K2 (12Kw) 81.900.000 VNĐ Mua ngay
HD1200VA
Model: HYUNDAI HD1200VA (840W)

ü        Điện áp vào: 140V AC to 290V AC

ü        Tần số: 50 Hz +/- 10%

ü        Điện áp ra: 198-256V AC

ü        Tần số: 50Hz ± 1%

ü        Thời gian chuyển mạch: 3 m.s

ü        Bình Ăcquy: 2x7,5Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS): 9 phút

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-600VA
Model: HYUNDAI HD-600VA (420W)

ü        Điện áp vào: 140V AC to 290V AC

ü        Tần số: 50 Hz +/- 10%

ü        Điện áp ra: 198-256V AC

ü        Tần số: 50Hz ± 1%

ü        Thời gian chuyển mạch: 3 m.s

ü        Bình Ăcquy: 1x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS): > 8 phút

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-10K1
Model: HYUNDAI HD-10K1 (7Kw)

ü        Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V

ü        Tần số: 50Hz ± 5%.

ü        Điện áp ra: 220V± 5%.

ü        Dạng sóng: Sine wave

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Kích thước (D x W x H): 270×570×720 mm

ü                Trọng lượng: 36 Kg

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-6K1
Model: HYUNDAI HD-6K1 (4,2Kw)

ü        Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V

ü        Tần số: 50Hz ± 5%.

ü        Điện áp ra: 220V± 5%.

ü        Dạng sóng: Sine wave

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Bình Ắcquy: 20x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS): 14,4 phút

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-5K1
Model: HYUNDAI HD-5K1 (3,5Kw)

ü        Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V

ü        Tần số: 50Hz ± 5%.

ü        Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%

ü        Dạng sóng: Sine wave

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Bình Ăcquy: 10x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS): 10phút

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-3K1
Model: HYUNDAI HD-3K1 (2100W)

ü        Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC

ü        Tần số: 50Hz ± 5%

ü        Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Bình Ăcquy: 6x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS):  10,5 phút

ü        Kích thước (D x W x H): 191×478×339mm

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-2K1
Model: HYUNDAI HD-2K1 (1400W)

ü        Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC

ü        Tần số: 50Hz ± 5%

ü        Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Bình Ăcquy: 4x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS): > 12 phút

ü        Kích thước (D x W x H): 191×478×339mm
...
Bấm để xem chi tiết.
HD-1K1
Model: HYUNDAI HD-1K1 (700W)

ü        Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC

ü        Tần số: 50Hz ± 5%

ü        Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Bình Ăcquy: 3x7Ah

ü        Thời gian lưu điện (100%CS):  13,8 phút

ü        Kích thước (D x W x H): 144×419×215

...
Bấm để xem chi tiết.
HD-600h
Model: HYUNDAI HD-600H (480W)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 272x275x...
Bấm để xem chi tiết.
HD-600h
Model: HYUNDAI HD-600H (480W)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 272x275x...
Bấm để xem chi tiết.
HD-800H
Model: HYUNDAI  HD-800H (640W)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 272x275...
Bấm để xem chi tiết.
HD-1400H
Model: HYUNDAI HD-1400H (1120W)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 391x30...
Bấm để xem chi tiết.
HD-2500H
Model: HYUNDAI HD-2500H (2Kw)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 250x350x...
Bấm để xem chi tiết.
HD-3000H
Model: HYUNDAI HD-3000H (2,4Kw)

ü        Điện áp ra: 200V/220V ± 25V

ü        Tần số: 50Hz ± 0.1 Hz

ü        Điện áp vào:  185V ~ 285V ± 10VAC

ü        Thời gian chuyển mạch: < 10ms

ü        Bình Ăcquy: Tự chọn

ü        Thời gian lưu điện:  Tùy theo yêu cầu của khách hàng

ü        Kích thước (D x W x H): 250x35...
Bấm để xem chi tiết.
HD-15K2
Model: HYUNDAI HD-15K2 (12Kw)

ü        Điện áp vào: 400V±20%

ü        Tần số: 50Hz ± 5%.

ü        Điện áp ra: 220V± 5%.

ü        Dạng sóng: Sine wave

ü        Thời gian chuyển mạch: 0 ms

ü        Kích thước (D x W x H): 320x620x950 mm

ü        Trọng lượng: 60 Kg

Ph...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  3  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 41 sản phẩm)

Bán Bộ lưu điện giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm