Hotline: 1900.555.558
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị nội dung này.
Xin vui lòng nâng cấp lên các trình duyệt sau
Internet Explorer 9, Firefox 14, Chrome 21, Safari 5.1 hoặc mới hơn.

Máy hàn Tiến Đạt

Mức giá: Sắp xếp:
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây nhôm) 3.065.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây nhôm) 3.767.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 160A(Dây đồng - 220V) 4.235.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 7.511.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 200A(Dây đồng - 220V) 5.639.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây nhôm) 5.756.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây nhôm)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây nhôm) 5.171.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 220V) 6.926.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 250A(Dây đồng - 380V) 7.862.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V) 8.798.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 9.149.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 300A(Dây đồng - 380V) 9.734.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 220V/380V/440V)
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 220V/380V/440V) 11.372.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 400A(Dây đồng - 380V) 11.489.400 VNĐ Mua ngay
Máy hàn Tiến Đạt 500A(Dây đồng - 380V)
Máy hàn Tiến Đạt 500A(Dây đồng - 380V) 12.308.400 VNĐ Mua ngay
160A
Máy hàn tiến đạt 160A( Dây nhôm)
Công suất : 160A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 200A( Dây nhôm)
Công suất : 200A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
160A
Máy hàn tiến đạt 160A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 160A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn :Đồng
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 200A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 200A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây nhôm)
Công suất : 300A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra DC - Inox, AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây nhôm)
Công suất : 250A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : nhôm
Có hai nguồn điện ra DC - Inox, AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%
...
Bấm để xem chi tiết.
200A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
250A
Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 250A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
D...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 220v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt, DC: Inox
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (l...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
300A
Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 300A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
400A
Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 220V/380V/440V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 400A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra  AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
400A
Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 400A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra :AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.
500A
Máy hàn tiến đạt 500A( Dây đồng - 380V)
Thông số kỹ thuật:
Công suất : 500A
Nguồn điện : 380v/50Hz
Dây quấn : Đồng
Có hai nguồn điện ra : AC - Sắt
Kiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu động
Đảm bảo đủ công suất.
Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)
...
Bấm để xem chi tiết.

Trang kết quả:  1  2  3  [Tiếp >>]  Hiển thị 1 tới 15 (trên tổng 32 sản phẩm)

Bán Máy hàn và vật liệu hàn giá rẻ. Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558

Hỗ trợ trực tuyến
TOÀN QUỐC
Hotline: 1900.555.558

0912355428
MIỀN BẮC - HÀ NỘI
Mobi: 0912.355.428
MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG
Mobi: 0933.008.222
MIỀN NAM - TP HCM
Mobi: 0909.389.268
Tiền tệ
QR Code
Bản đồ Showroom
Showroom Quang Minh mienbac
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Công nghệ Quang Minh
Trụ sở: Tầng 19/04 R5 Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
Tổng đài toàn quốc: 1900.555.558 - Hotline: 09 03 09 5555
Kho hàng Hà Nội
11 ngõ 1197 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.3642 5555 - Hotline: 0912.355.428
Chi nhánh Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
181/7 đường 3/2 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3938 1498 - Hotline: 0909.389.268
Chi nhánh Đà Nẵng
74 Đống Đa - Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3538 456 - Hotline: 0933.008.222
Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
Tầng 3B, CTM Complex - 139 Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.2203 8686 - Hotline: 09.8483.1166
Tìm kiếm sản phẩm
Từ khóa tìm kiếm là tên sản phẩm